Filtrele

İTHAL ÖNİZİN BAŞVURU FORMU
Ön İzin No
I. İTHALATÇININ BİLGİLERİ
II. İTHAL EDİLECEK ARAÇ-GEREÇ, EKİPMAN, MALZEME ve ÜRÜNÜN
Command item
Command item
Yeni Kayıt Ekle 
  İsim ve EvsafıÜrün KoduMiktarıBirimi Metre / Adet /Menşei
-1       
Proforma / Fatura Belgesini Yükleyiniz
Standart Sertifikalarını Yükleyiniz
Not: Standartlar sertifikalar üzerinde belirgin bir şekilde işaretlenecektir. Yukarıdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve 47/2011 sayılı Yenilenebilir Enerji Yasası doğrultusunda, Yenilenebilir enerji üretim sisteminin veya tesisinin faaliyete geçirilmesi için kullanılmak maksadıyla yurt dışından ithal edilecek ekli fatura/ proforma faturada belirtilen araç-gereç, ekipman, malzeme ve ürünlerin ithalatının sınırlandırılması konusunda yetkili kılınan Ekonomi ve Enerji Bakanlığının öngördüğü yasak ve sınırlamalar ile yürürlükteki diğer mevzuatlara uygun olarak ithalatını yapacağımı taahhüt ederim.
Evrak Ön İzleme
Vazgeç
Kaydet